TRIEU CUONG
ADVERTISING INTERIOR SERVICE CO., LTD
Tin nghành quảng cáo VN

Tin nghành quảng cáo VN

12/12/2011

Báo cáo 6 tháng đầu năm nghành quảng cáo VN

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011 CỦA HIỆP HỘI QUẢNG CÁO VIỆT NAM

 

HIỆP HỘI QUẢNG CÁO                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆT NAM                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 131 /BC - HH                                Hà Nội, ngày 06   tháng  7  năm 2011

BÁO CÁO

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2011 và

Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm của HHQCVN

I- Kết quả công tác 6 tháng đầu năm:

1- Tổ chức thành công Đại hội toàn thể HHQCVN nhiệm kỳ III (2011-2016): Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, lấy ý kiến của các hội viên một cách rộng rãi, công khai, và tranh thủ sự chỉ đạo của các cơ quan quản lý, Đại hội nhiệm kỳ  III HHQCVN tổ chức ngày 14/5/2011 tại Hà Nội đã thành công trong không khí cởi mở, đoàn kết, dân chủ. Kết quả và Nghị Quyết Đại hội đã được gửi đến toàn thể hội viên ngay sau Đại hội như thông báo số 111/TB-HH ngày 24/5/2011.

Ngay sau Đại hội, Trung tâm Tư vấn Phát triển Quảng cáo VN đã tổ chức cho các đại biểu chương trình giao lưu, tham quan và bầu chọn Hạ Long là kỳ quan Thế giới.

2- Hội nghị lần thứ nhất BCH Hiệp hội khóa III đã họp và bầu ra Ban Thường vụ gồm 13 thành viên, trong đó có 08 Phó Chủ tịch. Căn cứ Nghị quyết Hội nghị, Thường trực đã hoàn chỉnh các văn kiện Đại hội trình các bộ quản lý phê duyệt.

3- Triển khai Dự án AdAsia 2011 -2013:

- Chủ tịch HHQCVN đã trình bày với Hội đồng AFAA về kế hoạch tổ chức Đêm VN vào ngày 02/11/2011 tại Ấn Độ.

- Nhân dịp Đại hội HHQCVN, Đoàn Đại biểu của HHQC Ấn Độ đã đến thăm, quảng bá cho AdAsia Ấn Độ 2011 và trao đổi kinh nghiệm, cổ vũ cho AdAsia VN 2013

- Ban Quản lý Dự án đã có sự điều chỉnh nhân sự của Ban và tổ chức cho các đơn vị đăng ký trình bày, thảo luận đề án cụ thể. Đến nay, BQL đã thông qua phương án mời tài trợ và chương trình hoạt động của Đêm VN.

4- Hiệp hội đã xây dựng Quy chế tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Quảng cáo để tặng cho những cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành quảng cáo nói chung và cho Hiệp hội nói riêng. Quy chế đã trình và được Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương chấp thuận để Hiệp hội triển khai.

5- Trong chương trình xây dựng pháp luật, Hiệp hội đã tổ chức hội thảo cho hội viên góp ý kiến vào dự thảo Luật Quảng cáo. Trên cơ sở đó, Hiệp hội đã có những ý kiến đóng góp tại các hội nghị do VP Chính phủ, UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức.

6- Một số việc khác:

- Theo đề nghị của Phòng Thương mại & Công nghiệp VN (VCCI), Hiệp hội đã tham gia vào chương trình khảo sát chỉ số hiệu quả hoạt động pháp luật về doanh nghiệp của các bộ năm 2010.

- Theo đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội đã cử Ông Đinh Quang Ngữ, Chủ tịch HH tham gia Ban Chỉ đạo cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN 2011 do Cty CIAT, thành viên HHQCVN, phối hợp với UB Dân tộc tổ chức.

- Hiệp hội đã phối hợp với Viện Nghiên cứu – Đào tạo tổ chức cuộc hội thảo chuyên đề về truyền thông Marketing “Cách thức thực hiện một chiến dịch quảng cáo hiệu quả” tại Hà Nội được sự hưởng ứng của đông đảo người nghe.

- Ban Thường vụ HH đã nhất trí bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hà, P.Chánh Văn phòng, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Hiệp hội thay ông Trần Hùng từ 01/7/2011.

 

 

II- Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm:

A- Công tác tổ chức, hội viên:

1- Họp Hội nghị lần thứ hai BCH khóa III để triển khai Điều lệ HHQCVN khóa III và thông qua các quy chế hoạt động trong nhiệm kỳ; phân công nhiệm vụ các thành viên BCH; triển khai chương trình công tác nhiệm kỳ.

2- Rà soát, củng cố, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc, các chương trình, dự án theo nhiệm kỳ mới.

3- Củng cố, phát triển các hội thành viên, chi hội địa phương theo Điều lệ mới.

 

B- Công tác chuyên môn

1- Triển khai Dự án AdAsia 2013, trước mắt là tập trung tổ chức tốt chương trình Đêm Việt Nam (02/11/2011) tại New Delhi, Ấn Độ cụ thể là:

- Vận động tài trợ để tổ chức triển lãm giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam; tổ chức biểu diễn nghệ thuật dân tộc; tiệc chiêu đãi khách;

-  Tổ chức đoàn doanh nhân VAA (từ 40-60 người) tham gia các hoạt động của BTC AdAsia 2011 ( dự hội thảo, triển lãm…) và cổ vũ cho Đêm VN, kết hợp đi tham quan, du lịch, tìm hiểu thị trường Ấn Độ (từ 29/10 – 4/11/2011).

Ban Quản lý Dự án sẽ có kế hoạch cụ thể để các hội viên tham gia, hỗ trợ.

2- Tổ chức giao lưu giữa các hội viên trong chương trình Caravan lần thứ 2 tuyến TPHCM  – Cao Lãnh – Châu Đốc – Hà Tiên – Cần Thơ  – TPHCM  từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 8 năm 2011 do Trung tâm Tư vấn Phát triển QCVN (VADC) thực hiện.

3- Tổ chức Triển lãm Quốc tế Thiết bị và công nghệ QC tại TP HCM (18/8/2011) và tại Hà Nội (tháng 11/2011) do Cty Đông Nam thực hiện. Tại đây, ngoài việc các đơn vị đăng ký gian hàng riêng, VAA giao cho VADC tổ chức mời các hội viên gửi sản phẩm mẫu, quà tặng, brochure, hình ảnh, video… về doanh nghiệp của mình tới để giới thiệu trong “Ngôi nhà chung” của VAA.

4- Tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập HHQCVN và trao tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân có đóng góp tích cực cho sự nghiệp quảng cáo.

5- Tổ chức giải thưởng Quả Chuông Vàng năm 2011 do Cty TV Cộng thực hiện. Dự kiến vào tháng 12/2011.

6- Liên hoan Quảng cáo Việt Nam 2011 do Cty Hoa Mặt Trời thực hiện. Dự kiến vào tháng 12/2011

7- Phối hợp với Cty CIAT tổ chức cuộc thi Hoa hậu các dân tôc VN. Từ 3-5/11 bán kết 1 tại Hà Nội; từ 12-14/11 bán kết 2 tại TP HCM; 10/12/2011 chung kết tại TP HCM.

8- Tổ chức in ấn, phát hành tài liệu của VAA như: Danh bạ ĐT hội viên 2011; kỷ yếu VAA; tư liệu về QC…

 

Hiệp hội mong nhận được sự hưởng ứng tích cực của các hội viên tham gia vào các chương trình trên đây để kế hoạch năm 2011 của Hiệp hội hoàn thành tốt đẹp./.

 

Nơi nhận : BCH HIỆP HỘI QUẢNG CÁO VIỆT NAM

- Các thành viên, hội viên

- Các UVBCH

- Các đơn vị trực thuộc

- Bộ VHTTDL (để B/C),

- Bộ Nội vụ (để B/C)

- Lưu VPHH