TRIEU CUONG
ADVERTISING INTERIOR SERVICE CO., LTD
Tin vắn chứng khoán ngày 22/9

Tin vắn chứng khoán ngày 22/9

24/08/2009

Những thông tin đáng chú ý ngày 22/9/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) vừa thông báo về việc sẽ phát hành 1.800 trái phiếu theo phương thức riêng lẻ, tương đương không quá 1.800 tỷ đồng. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất dự kiến là từ 5-7%/năm. Thời gian phát hành dự kiến là ngày 1/10/2009. FPT cho biết, số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tài trợ cho việc đầu tư dự án phát triển hạ tầng của một số công ty con.

* Từ ngày 31/8/2009 - 16/9/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (mã PVD-HOSE) đã bán 500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 500.085 cổ phiếu, chiếm 0,378% vốn điều lệ.

* Từ ngày 21/9/2009 - 31/12/2009, VI ( Vietnam Investment) Fund I, do ông Phan Thanh Lộc - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinafco (mã VFC-HOSE) đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 2.578.866 cổ phiếu, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 19/6/2009 - 16/9/2009, ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Tô Hàng Xanh (mã HAX-HOSE) đăng ký bán 25.000 cổ phiếu, đã bán 9.000 cổ phiếu, nguyên nhân không thực hiện hết là do bận đi công tác nên không thực hiện bán hết, số cổ phiếu nắm giữ còn 29.639 cổ phiếu, chiếm 0,7% vốn điều lệ.

* Từ ngày 21/9/2009 - 21/12/2009, ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Tô Hàng Xanh (mã HAX-HOSE) đăng ký bán tiếp 16.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 13.639 cổ phiếu, chiếm 0,31% vốn điều lệ, nhằm cân đối tài chính gia đình.